Strona Główna

Nowe Władze WZPR

Informujemy, ze w wyniku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 19.09.2016 , oraz posiedzenia Zarządu WZPR z dnia 29.09.2016, zgodnie ze Statutem WZPR ukonstytuował się Zarząd WZPR na kadencję 2016-2020 w składzie:

Lp 

Imię

Nazwisko

Funkcja

1 Marek Werle Prezes WZPR
2 Piotr Chudzicki V-ce Prezes WZPR ds. sędziowskiech
3 Jacek Walasek V-ce Prezes WZPR ds. finansowych - skarbnik
5 Piotr Łuszcz V-ce Prezes WZPR ds. organizacyjnych - sekretarz
4 Ryszard Kmiecik Członek Zarządu WZPR
6 Marek Niedbała Członek Zarządu WZPR
7 Dariusz Pietrzyk Członek Zarządu WZPR
8 Zbigniew Stachowiak Członek Zarządu WZPR
9 Roman Solarek Członek Zarządu WZPR

Ukonstytuowała się także Komisja Rewizyjna WZPR w składzie:

Lp

Imię Nazwisko Funkcja
1 Krzysztof Manyś Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WZPR
2 Anna Białas-Duda Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej WZPR
3 Magdalena Białyńska Sekretarz Komisji Rewizyjnej WZPR