Rada Trenerów WZPR

  Radę trenerów WZPR stanowią :

Lp

Imię Nazwisko Funkcja
1 Marek Werle Przewodniczący
2 Aldona Hanyż Członek