Kursokonferencja Licencyjnej Poziom 1 - C 2018

 

Kursokonferencja Licencyjnej Poziom 1 - C

Wągrowiec 1-2.09.2018

 

  1. Organizator: Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej
  2. Miejsce zakwaterowania, wyżywienie, zajęcia programowe: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.Kościuszki 59 Wągrowiec
  3. Koszty udziału w kursokonferencji: Zryczałtowany koszt udziału wynosi – 250 zł. (dwieściepięćdziesiąt zł.). Opłata ta obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie (od kolacji w dniu 01.09.2018 do obiadu w dniu 02.09.2018 r.) oraz koszty związane z prowadzeniem wykładów i zajęć. Przyjazd uczestników na koszt własny lub jednostek delegujących;
  4. Zgłoszenia: Osoby zainteresowane, winny zgłosić się mailowo na załączonym druku do WZPR do dnia 25.08.2017, Płatność za udział w kursokonferencji wyłącznie przelewem na konto WZPR do dnia 30.08.2018.
  5. Zgodnie z Regulaminem wydawania licencji trenerskich ZPRP z dnia 1.09.2013, certyfikat ukończenia w/w konferencji będzie podstawą do ubiegania się o przedłużenie licencji kat C na sezon 2018/2019
  6. Szczegółowy program kursokonferencji zostanie podany w terminie późniejszym.