Komisję Rewizyjną stanowią

 Komisję Rewizyjną stanowią :

 

 Lp

Imię Nazwisko Funkcja
1 Krzysztof Manyś Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WZPR
2 Anna Białas-Duda Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej WZPR
3 Mateusz Tyliński Sekretarz Komisji Rewizyjnej WZPR