Radę trenerów WZPR stanowią

 

 

Radę trenerów WZPR stanowią :

Lp

Imię Nazwisko Funkcja
1 Marek Werle Przewodniczący
2 Aldona Hanyż Członek