Zmarł Józef Olejniczak

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w wieku 84 lat zmarł Józef Olejniczak.

image000000 2

Urodził się 04.03.1940 roku w Niemierzewie koło Międzychodu. W 1959 roku ukończył Technikum Mechaniczne w Poznaniu. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej zatrudnił się w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu, pracował tam do przejścia na emeryturę 1997 roku.

W piłkę ręczną grał w MKS-ie i Wojskowym Klubie Sportowym „Grunwald” Poznań. W okresie juniorskim, a potem w zespole seniorów występował na lewym skrzydle.

Od 1960 roku często bywał na zawodach juniorskich AZS-u Poznań, wspomagając działaczy obsługą stolików sędziowskich podczas rozgrywanych tam meczów. To skutkowało chęcią zdobycia uprawnień sędziowskich. Chęci przekuł w rzeczywistość i dzięki pomocy Władysława Hery i Andrzeja Koniarka bardzo szybko wspiął się po szczeblach kariery sędziowskiej aż do poziomu sędziego związkowego.

Sędziował mecze na wszystkich poziomach rozgrywek prowadzonych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Jego partnerami na boisku byli: Zygmunt Tomkowiak, Aleksander Pikosz i, po zakończeniu sędziowania na arenie międzynarodowej, Jarosław Wojtyła.

Przez wiele lat był referentem obsad w Komisji Sędziowskiej Okręgowego Związku Piłki Ręcznej w Poznaniu. Nominację na funkcję delegata Związku Piłki Ręcznej w Polsce otrzymał w 1999 roku i pełnił ją przez trzy sezony.

Za działalność społeczną został wyróżniony srebrną, złotą i diamentową odznaką „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej”.